Đa diện ở hình bên có bao nhiêu đỉnh?

Lưu lại

Đa diện ở hình bên có bao nhiêu đỉnh?

 Đa diện ở hình bên có bao nhiêu đỉnh?

Đáp án: C

Từ hình vẽ đã cho ta thấy: hình đa diện đã cho có 6 đỉnh.

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên