Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh (a). Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là (a). Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

Lưu lại

Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là $a$. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

Đáp án: A

Ta có: ${S_{\Delta BCD}} = \dfrac{1}{2}{S_{ABCD}} = \dfrac{1}{2}{a^2}$

${V_{S.BCD}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{BCD}} = \dfrac{1}{3}a.\dfrac{1}{2}{a^2} = \dfrac{{{a^3}}}{6}$

Chọn A. 

Ta có: ${S_{\Delta BCD}} = \dfrac{1}{2}{S_{ABCD}} = \dfrac{1}{2}{a^2}$

${V_{S.BCD}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{BCD}} = \dfrac{1}{3}a.\dfrac{1}{2}{a^2} = \dfrac{{{a^3}}}{6}$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên