Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số (y = (x^2) - 2x) và y = x bằng

Lưu lại

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = {x^2} - 2x$ và y = x bằng

Đáp án: D

Xét phương trình: ${x^2} - 2x = x \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = 3 \end{array} \right.$

Diện tích hình phẳng là:

$S = \int\limits_0^3 {\left| {{x^2} - 3x} \right|dx}  = \left| {\int\limits_0^3 {\left( {{x^2} - 3x} \right)dx} } \right| = \frac{9}{2}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: