Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = (x^2) - 4x + 3), trục hoành và hai đường thẳng (x = 1,x = 2) bằng

Lưu lại

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = {x^2} - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1,x = 2$ bằng

Đáp án: A

Diện tích cần tìm: $\left( S \right) =  - \int\limits_1^2 {\left( {{x^2} - 4x + 3} \right)} \\ = \int\limits_1^2 { - {x^2}dx + \int\limits_1^2 {4xdx} }  - \int\limits_1^2 {3dx \\= \dfrac{2}{3}} $

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên