Đồ thi hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng

Lưu lại

Đồ thi hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng

Đáp án: C

Đồ thị hàm đa thức không có đường tiệm cận nên loại A, B.

Đáp án C có đường tiệm cận đứng là x=1 nên thỏa mãn.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên