Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận ?

Lưu lại

Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận ?

Đáp án: A

Đáp án A: Đồ thị hàm số bậc hai không có đường tiệm cận.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên