Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Lưu lại

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

  Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

 

Đáp án: D

Đths có TCĐ: $x =  - 1$ nên loại A, C.

Đths đi qua điểm $\left( {0; - 1} \right)$ nên chỉ có D thỏa mãn.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên