Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào ?

Lưu lại

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào ?

 Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào ?

Đáp án: C

Có $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  - \infty $ nên $a < 0$, loại B.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $\left( {0;1} \right)$ nên chỉ có C thỏa mãn.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên