Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac((2x))((x - 2))).

Lưu lại

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x}}{{x - 2}}$.

Đáp án: D

Đồ thị hàm số $y = \frac{{2x}}{{x - 2}}$ có đường TCN là $y = 2$ hay $y - 2 = 0$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên