Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac((1 - 4x) )( (2x - 1))).

Lưu lại

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{1 - 4x} }{ {2x - 1}}$.

Đáp án: D

$\begin{array}{l}y = \dfrac{{1 - 4x}}{{2x - 1}}(x \ne \dfrac{1}{2})\\\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \dfrac{{1 - 4x}}{{2x - 1}} =  - 2\end{array}$

Suy ra TCN y=-2

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên