Giải phương trình ((z^2) + 2z + 2 = 0) trên tập hợp số phức , ta có tập nghiệm S là:

Lưu lại

Giải phương trình ${z^2} + 2z + 2 = 0$ trên tập hợp số phức , ta có tập nghiệm S là: 

Đáp án: C

Phương trình ${z^2} + 2z + 2 = 0$ có $\Delta ' = 1 - 2 =  - 1 < 0$ nên phương trình có hai nghiệm phức phân biệt ${z_{1,2}} =  - 1 \pm i$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{ { - 1 + i; - 1 - i} \right\}$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên