Gọi (A,(mkern 1mu) (mkern 1mu) B) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (y = (x^3) - 3x - 2). Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm (A,(mkern 1mu) (mkern 1mu) B) là:

Lưu lại

Gọi $A,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} B$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x - 2$. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $A,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} B$ là:

Đáp án: C

Hàm số $y = {x^3} - 3x - 2$ có đạo hàm $y' = 3{x^2} - 3$

Chia y cho y’ ta có: $y = y'.\dfrac{x}{3} - 2x - 2$

Khi đó đường thẳng $y = {\rm{\;}} - 2x - 2$ hay $2x + y + 2 = 0$ là đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên