Gọi (l,h,R) lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Diện tích toàn phần ((S_(tp))) của hình nón là:

Lưu lại

Gọi $l,h,R$ lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Diện tích toàn phần ${S_{tp}}$ của hình nón là:

Đáp án: D

Hình nón đã cho có $l,h,R$ lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy nên ta có :

Diện tích đáy của hình nón là  ${S_1} = \pi {R^2}$

Diện tích xung quanh của hình nón là    ${S_{xq}} = \pi Rl$

Diện tích toàn phần của hình nón là   ${S_{tp}} = {S_1} + {S_{xq}} = \pi {R^2} + \pi Rl$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên