Gọi ((x_1),,,(x_2),,,(x_3)) là các cực trị của hàm số (y = - (x^4) + 4(x^2) + 2019). Tính tổng ((x_1) + (x_2) + (x_3))

Lưu lại

Gọi ${x_1},\,\,{x_2},\,\,{x_3}$ là các cực trị của hàm số $y =  - {x^4} + 4{x^2} + 2019$. Tính tổng ${x_1} + {x_2} + {x_3}$ 

Đáp án: A

Ta có $y =  - {x^4} + 4{x^2} + 2019$$ \Rightarrow y' =  - 4{x^3} + 8x = 0$$ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = \sqrt 2 \\x =  - \sqrt 2 \end{array} \right. \Rightarrow {x_1} + {x_2} + {x_3} = 0$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên