Hàm số nào có bảng biến thiên là hình sau đây ?

Lưu lại

Hàm số nào có bảng biến thiên là hình sau đây ?

 Hàm số nào có bảng biến thiên là hình sau đây ?

Đáp án: A

TCĐ: $x = 1$ nên loại D.

TCN: $y =  - 1$ nên loại B, C.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên