Hàm số nào sau đây đồng biến trên (mathbb(R)) ?

Lưu lại

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Đáp án: A

Đáp án A: $\dfrac{e}{2} > 1$ nên hàm số $y = {\left( {\dfrac{e}{2}} \right)^x}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên