Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên (mathbb(R)?)

Lưu lại

Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}?$

Đáp án: D

Loại đáp án A và C vì TXĐ của các hàm số này là: $D = \left( {0; + \infty } \right).$

Đáp án B: $y = {9^x}$ có $a = 9 > 1 \Rightarrow $ hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}.$

Đáp án D: $y = 0,{9^x}$ có $a = 0,9 < 1 \Rightarrow $ hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}.$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên