Hàm số ((x^4) + 2(x^2) - 3) có bao nhiêu điểm cực trị?

Lưu lại

Hàm số ${x^4} + 2{x^2} - 3$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: A

$y' = 4{x^3} + 4x = 4x\left( {{x^2} + 1} \right)$

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Bảng biến thiên:

$ \Rightarrow $ Hàm số có 1 điểm cực trị.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên