Hàm số (y = ((2x + 1) over (x - 1))) có bao nhiêu điểm cực trị ?

Lưu lại

Hàm số $y = {{2x + 1} \over {x - 1}}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Đáp án: A

Ta có:

$y' = \frac{{ - 3}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} < 0,\forall x \ne 1$ nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left( { - \infty ;1} \right),\left( {1; + \infty } \right)$.

Vậy hàm số không có điểm cực trị.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên