Hàm số (y = (e^((x^2) + 1))) có đạo hàm là

Lưu lại

Hàm số $y = {e^{{x^2} + 1}}$ có đạo hàm là

Đáp án: B

Đạo hàm của hàm số $y = {e^{{x^2} + 1}}$ là   $y' = \left( {{x^2} + 1} \right)'.{e^{{x^2} + 1}} = 2x.{e^{{x^2} + 1}}$

Đáp án  B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên