Hàm số (y = f( x )) liên tục trên ([ ( - 1;3) ]) và có bảng biến thiên như sau Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = f( x )) trên đoạn ([ ( - 1;3) ]) là

Lưu lại

Hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ { - 1;3} \right]$ và có bảng biến thiên như sau

 Hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ { - 1;3} \right]$ và có bảng biến thiên như sauGiá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ { - 1;3} \right]$ là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ { - 1;3} \right]$ là

Đáp án: D

Từ BBT ta thấy GTNN của hàm số $y = f\left( x \right)$ trên $\left[ { - 1;3} \right]$ là $ - 2 \Leftrightarrow x = 2.$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên