Hàm số (y = f( x )) liên tục trên (mathbb(R)) và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Lưu lại

Hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

 Hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Đáp án: B

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$ nên A sai.

Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $\left( {0;0} \right)$ nên B đúng.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên