Hàm số (y = (x^3) - 3(x^2) + 3x - 4) có bao nhiêu cực trị ?

Lưu lại

Hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 3x - 4$ có bao nhiêu cực trị ?

Đáp án: C

$y = {x^3} - 3{x^2} + 3x - 4$

$TXD:D = R$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 6x + 3\\y' = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x + 3 = 0\\ \Leftrightarrow x = 1\end{array}$

$y = {x^3} - 3{x^2} + 3x - 4$

$TXD:D = R$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 6x + 3\\y' = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x + 3 = 0\\ \Leftrightarrow x = 1\end{array}$Hàm số đồng biến trên R nên không có cực trị.

Hàm số đồng biến trên R nên không có cực trị.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên