Hàm số (y = (x^pi ) + (( (x - 1) )^e)) có tập xác định là :

Lưu lại

Hàm số $y = {x^\pi } + {\left( {x - 1} \right)^e}$ có tập xác định là :

Đáp án: B

ĐK: $\left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x - 1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x > 1\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 1$.

TXĐ: $D = \left( {1; + \infty } \right)$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên