Hình chóp tứ giác có số cạnh là:

Lưu lại

Hình chóp tứ giác có số cạnh là:

Đáp án: A

Hình chóp tứ giác có số cạnh là   $2.4 = 8$ (cạnh)

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên