Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Lưu lại

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Đáp án: A

Hình chóp tứ giác đều có $4$ mặt phẳng đối xứng.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên