Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Lưu lại

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Đáp án: D

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng:

+) 2 mặt phẳng nối từ đỉnh đến 2 đường chéo.

+) 2 mặt phẳng nối từ đỉnh đến trung điểm các cặp cạnh đối.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên