Hình đa diện có các đỉnh là trung điểm tất cả các cạnh của một tứ diện đều là

Lưu lại

Hình đa diện có các đỉnh là trung điểm tất cả các cạnh của một tứ diện đều là

Đáp án: A

Hình đa diện có tất cả các đỉnh là trung điểm của các cạnh của một tứ diện đều là bát diện đều.

Hình đa diện có tất cả các đỉnh là trung điểm của các cạnh của một tứ diện đều là bát diện đều.

 

Chọn  A. 

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên