Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt

Lưu lại

Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt

 Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt

Đáp án: C

Hình đã cho có $11$ mặt.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên