Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Lưu lại

Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 

Đáp án: D

Hình lập phương là hình có 12 cạnh bằng nhau nên có

3 mặt phẳng đối xứng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau chia hình lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật.

6 mặt còn lại chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác bằng nhau.

Vậy tổng có 9 mặt phẳng đối xứng.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên