Hình nào trong các hình sau không phải là hình đa diện?

Lưu lại

Hình nào trong các hình sau không phải là hình đa diện?

Đáp án: B

Hình vuông không phải là hình đa diện.

Chọn đáp án B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên