Họ nguyên hàm của hàm số (f( x ) = 8(x^3) + 6x) là

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = 8{x^3} + 6x$ là

Đáp án: D

Ta có $\int {f\left( x \right)dx = \int {\left( {8{x^3} + 6x} \right)} dx = 2{x^4} + 3{x^2} + C} $

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: