Họ nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (x^2) + 2x) là:

Lưu lại

Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {x^2} + 2x$ là:

Đáp án: A

$\int {f\left( x \right)dx} {\rm{\;}} = \int {\left( {{x^2} + 2x} \right)dx} {\rm{\;}} = \dfrac{1}{3}{x^3} + {x^2} + C$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên