Hoạt động khai thác hải sản xa bờ ngày càng phát triển do đâu?

Lưu lại

Hoạt động khai thác hải sản xa bờ ngày càng phát triển do đâu?

Đáp án: A

Chọn A

Hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triển là do tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn (chú ý từ khóa, khai thác xa bờ tốt chủ yếu nhờ vào tàu thuyền, ngư cụ hiện đại, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển…)

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên