Khối chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Lưu lại

Khối chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Đáp án: D

Các mặt phẳng đối xứng của hình là: $\left( {SAC} \right),\left( {SBD} \right),\left( {SFG} \right),\left( {SHI} \right)$.

Chọn D

Các mặt phẳng đối xứng của hình là: $\left( {SAC} \right),\left( {SBD} \right),\left( {SFG} \right),\left( {SHI} \right)$.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên