Khối đa diện đều loại (( (4;3) )) có bao nhiêu mặt?

Lưu lại

Khối đa diện đều loại $\left\{ {4;3} \right\}$ có bao nhiêu mặt?

Đáp án: A

Khối đa diện đều loại $\left\{ {4;3} \right\}$ là hình lập phương và có 6 mặt.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên