Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4, chiều cao bằng 3 có thể tích bằng

Lưu lại

Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 4, chiều cao bằng 3 có thể tích bằng

Đáp án: A

Thể tích hình chóp có diện tích đáy bằng 4, chiều cao bằng 3 là: $V = 4.3 = 12$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên