Khối lập phương cạnh a có thể tích bằng

Lưu lại

Khối lập phương cạnh a có thể tích bằng

Đáp án: A

Thể tích khối lập phương có cạnh $a$ là $V = {a^3}.$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên