Khối lập phương cạnh bằng 2 có thể tích bằng

Lưu lại

Khối lập phương cạnh bằng 2 có thể tích bằng

Đáp án: C

Thể tích hình lập phương cạnh a: $V = {a^3}$

Thể tích lập phương cạnh 2 là: $V = 8$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên