Khối lập phương là khối đa diện đều loại

Lưu lại

Khối lập phương là khối đa diện đều loại

Đáp án: C

Khối lập phương là khối đa diện đều loại {4,3}

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên