Khối lập phương và khối bát diện đều lần lượt là khối đa diện đều loại

Lưu lại

Khối lập phương và khối bát diện đều lần lượt là khối đa diện đều loại

Đáp án: C

Khối lập phương là khối đa diện đều loại $\left\{ {4;3} \right\}.$

Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại $\left\{ {3;4} \right\}.$

Đáp án C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên