Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại:

Lưu lại

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại:

Đáp án: C

Khối mười hai mặt đều thuộc loại $\left\{ {5;3} \right\}$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên