Kí hiệu ((z_0)) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình (4(z^2) - 16z + 17 = 0). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức (w = i(z_0))?

Lưu lại

Kí hiệu ${z_0}$ là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $4{z^2} - 16z + 17 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức $w = i{z_0}$? 

Đáp án: C

Ta có: $4{z^2} - 16z + 17 = 0 \Leftrightarrow z = 2 \pm \frac{i}{2}$

Mà ${z_0}$ là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình trên $ \Rightarrow {z_0} = 2 + \frac{i}{2}$

$w = i{z_0} = i\left( {2 + \frac{i}{2}} \right) = 2i - \frac{1}{2}$: có điểm biểu diễn là  ${M_2}\left( { - \frac{1}{2};2} \right)$.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên