Lao động thành thị nước ta hiện nay ra sao?

Lưu lại

Lao động thành thị nước ta hiện nay ra sao?

Đáp án: C

Lao động thành thị nước ta hiện nay phân bố không đếu giữa các vùng, tập trung đông ở các đô thị lớn.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên