Môđun của số phức (z = bi,( (b in mathbb(R)) )) là:

Lưu lại

Môđun của số phức $z = bi,\left( {b \in \mathbb{R}} \right)$ là: 

Đáp án: A

Môđun của số phức $z = bi,\,\,\,\left( {b \in \mathbb{R}} \right)$ là: $\left| b \right|$.

Chọn: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên