Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng

Lưu lại

Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng

Đáp án: A

Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên