Một chiếc xe ô tô có thùng đựng hàng hình hộp chữ nhật với kích thước 3 chiều lần lượt là 2m; 1,5m; 0,7m. Tính thể tích thùng đựng hàng của xe ôtô đó.

Lưu lại

Một chiếc xe ô tô có thùng đựng hàng hình hộp chữ nhật với kích thước 3 chiều lần lượt là 2m; 1,5m; 0,7m. Tính thể tích thùng đựng hàng của xe ôtô đó.

Đáp án: D

Thể tích của thùng hàng đó là:

$V = abc = 2.1,5.0,7 = 2,1\left( {{m^3}} \right)$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên