Nếu một hình nón có đường kính đường tròn đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng l thì có diện tích xung quanh bằng

Lưu lại

Nếu một hình nón có đường kính đường tròn đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng l thì có diện tích xung quanh bằng

Đáp án: D

Bán kính đường tròn đáy của hình nón là:$R = \dfrac{a}{2}.$

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy $R = \dfrac{a}{2}$ và đường sinh $l:\;$ $\;{S_{xq}} = \dfrac{1}{2}\pi al.$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên