Nếu một khối cầu có bán kính bằng R thì có thể tích bằng

Lưu lại

Nếu một khối cầu có bán kính bằng R thì có thể tích bằng

Đáp án: D

Công thức tính thể của khối cầu có bán kính $R:\;\;V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3}.$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên