Nếu một mặt cầu có đường kính bằng a thì có diện tích bằng

Lưu lại

Nếu một mặt cầu có đường kính bằng a thì có diện tích bằng

Đáp án: A

Bán kính của mặt cầu là:$r = \dfrac{a}{2}.$

$ \Rightarrow $ Diện tích mặt cầu đã cho là: $S = 4\pi .{\left( {\dfrac{a}{2}} \right)^2} = \pi {a^2}.$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên